Waarom een burn-out voorkomen?

Waarom een burn-out voorkomen? – Om te beginnen. Eenieder die in het verleden in mindere of meerdere mate mee te maken heeft gehad met dit fenomeen, zegt ongetwijfeld: ‘dat nooit weer!’ Wie een burn-out heeft, leeft in een staat van emotionele uitputting, in een...