Waarom een burn-out voorkomen?

Waarom een burn-out voorkomen?Om te beginnen. Eenieder die in het verleden in mindere of meerdere mate mee te maken heeft gehad met dit fenomeen, zegt ongetwijfeld: ‘dat nooit weer!’

Wie een burn-out heeft, leeft in een staat van emotionele uitputting, in een angstaanjagende ‘realiteit’, zonder enige zelfvertrouwen. Tot uiting komend in angst- en paniekaanvallen en/of depressies. Maar ook een afwisselende mix van deze extreem heftige emoties behoort tot de mogelijkheden. Never a dull moment. Ik denk wel eens dat Dante voor zijn beschrijving van de hel in La divina commedia (De goddelijke komedie) is geïnspireerd door een persoonlijke burn-out. Al bestond dat begrip in zijn tijd natuurlijk niet.

 

Een verblijf in ‘de hel’

Kortom, een weldenkend en -voelend mens heeft alle redenen voor burn-out voorkomen. Zeker als je dan ook nog eens weet dat een burn-out gemiddeld zes tot negen maanden duurt. Soms nog langer zelfs! Stel je voor: een verblijf van zes tot negen maanden in ‘de hel’. Dat wens je niemand toe. Zeker jezelf niet.

 

De andere kant van het verhaal

Dat is de ene kant van het verhaal. De menselijke of persoonlijke kant. De kant overigens die mij als psycholoog het meest aan het hart gaat. Maar dat terzijde. Want ook de andere kant is belangrijk, al is het op een totaal ander niveau.

 

Het prijskaartje van een burn-out

In de meeste gevallen zijn het werkende mensen die een burn-out krijgen. En wanneer dat gebeurt, geraakt de persoon die het overkomt voor een langere tijd uit het arbeidsproces. Aan een burn-out hangt dus een prijskaartje voor de organisatie waarvoor die persoon werkzaam is. Laat ik hiervoor wat cijfers op een rij zetten.

 

De cijfers op een rij

Uit een onderzoek van TNO (november 2019) blijkt dat in 2018 1,3 Nederlandse werknemers last hadden van burn-out klachten. Bedenk dan eens dat een zieke werknemer een organisatie gemiddeld 250 euro per dag kost. Dan kom je bij een gemiddeld verzuim van 242 dagen uit op een bedrag van 60.500 euro per medewerker met een burn-out. Bijkomende kosten – zoals het inschakelen van een vervangende werkkracht, een onvermijdelijke teruggang in productie, extra administratieve kosten – niet meegerekend. Volgens TNO komen de totale verzuimkosten voor een medewerker tot stand door de loonkosten van de medewerker te vermenigvuldigen met de factor 2,2. In totaal kost een medewerker met burn-out een organisatie dus € 133.000. Let op: dit zijn allemaal gemiddelde bedragen.
Zelfs in het geval de verzuimverzekering 100% loondoorbetaling dekt, kost de burn-out van een medewerker een organisatie gemiddeld 72.600 euro. Dus ook de werkgever heeft alle reden voor ‘burn-out voorkomen’.

 

Voorkomen is …

Zoals gewoonlijk in onze praktisch ingestelde westerse wereld, wordt er pas actie ondernomen op het moment dat het ‘mis’ gaat. Overigens is een burn-out in mijn optiek niet per se verkeerd; het biedt ook kansen. Maar daarover een andere keer meer. Het vervelende is dus dat wanneer een medewerker de wereld van de burn-out betreedt, hij of zij minimaal zes maanden uit de running is. Als mens en als medewerker. Beter is dus vooraf een leef- en werkomgeving te creëren waarin de kans dat dat gebeurt aanzienlijk verkleint. Natuurlijk sta ik graag mensen ‘in psychische nood’ terzijde met mijn kennis en vijfendertigjarige ervaring als psycholoog. Dat is immers mijn vak. Maar liever nog stel ik diezelfde kennis en ervaring in dienst van ondernemingen die het beste voor hebben met hun medewerkers en daar ook nog eens de financieel-economische vruchten van plukken. Ik houd mij aanbevolen.

Lees ook: Vragenlijst Burn-out Voorkomen of Partnervragenlijst Burn-out voorkomen

Beeld: Succo via Pixabay